Bayeaux 1100
Gallo Romeins
Ufinton 100 v chr.
Home
Hoefijzers
Hoefsmid?
De Paardenvoet
Bekappen
Natuurlijk Bekappen
Hoefschoenen
Samenwerking
Advies bij aankoop
Het Logo
Tarieven
Contact
Nuttige Links

Hoefijzers.

Voor- en tegenstanders van hoefijzers vliegen elkaar al jarenlang in de haren. En het gaat er niet bepaald zachtzinnig aan toe. Resultaat? Geen van beide partijen, voor of tegen, heeft de ander ooit kunnen overtuigen van het eigen gelijk, de meningen zijn verdeeld en blijven verdeeld.

Ik ben opgeleid en gediplomeerd als traditioneel hoefsmid. Dat betekent: je leert paarden bekappen en je leert hoe je paarden moet beslaan.De eerste jaren, vanaf 2008, dat ik als hoefsmid werkte, werkte ik met hoefijzers. Niet altijd, maar regelmatig. Gewoon, omdat een hoefijzer een simpele, redelijk goedkope manier is om paarden die niet goed lopen, beter te laten lopen.

Naarmate ik langer bezig was met bekappen en beslaan, begon het gebruik van hoefijzers me steeds meer tegen te staan. Er waren praktische bezwaren: paarden trappen ijzers af, vaak met schade aan de hoef tot gevolg. Hoe krijg je een ijzer weer onder een voet waar stukken uitgetrokken zijn door de hoefnagels? Hoe plan je het zó, dat je het hoefijzer weer snel terug kunt slaan. Een beslagen hoef, merkte ik, is slechter van kwaliteit dan een onbeslagen hoef. En de kwaliteit wordt, naarmate je langer beslaat, eigenlijk alsmaar slechter. Waardoor je moet blijven beslaan. Ik kreeg last van stress als het sneeuwde.

Maar er waren ook problemen die verder en dieper gingen. En naarmate ik langer met paarden werkte en meer van ze dacht te gaan begrijpen, werden die voor mij steeds duidelijker. Paarden met ijzers glijden vaker uit en struikelen meer. Ik kreeg heel sterk het gevoel dat ze over de hele linie onzekerder zijn en een minder vanzelfsprekende balans in hun lichaam hebben. Ze lijken niet goed te begrijpen hoe ze moeten bewegen, ze voelen immers de ondergrond waarop ze lopen niet. Daarnaast vertonen veel paarden apart gedrag bij het beslaan: ze kunnen heel angstig reageren; soms lijken ze apathisch, afstandelijk of ze vertonen boos, opstandig gedrag. En, toeval of niet, de paarden die heftig reageerden op het beslaan, trapten ook als eerste en het vaakst hun ijzers er weer af

 

Er was iets met ijzers, maar wat?

Ik moet toegeven: soms lijkt een hoefijzer een probleem op te lossen en lijkt het of het paard mét beter loopt dan zonder. Ik heb nooit precies kunnen doorgronden waarom dat zo is. Sommige paarden treden met een hoefijzer vlakker op en lopen minder gevoelig. Probleem opgelost, toch? Nee, want de problemen die hoefijzers veroorzaken, waren en zijn, naar mijn mening, groter dan de problemen die ze oplossen. Een hoefijzer is geen geneesmiddel; het lijkt problemen op te lossen, maar als dat echt zo was, zou het na verloop van tijd niet meer nodig zijn. Het omgekeerde is waar: als een paard eenmaal beslagen wordt, is de weg terug in de praktijk vaak heel lastig. Kort en goed: ik begon de nadelen van hoefijzers groter te vinden dan de voordelen.

Ondertussen woedde de discussie. Overal. Elke opleiding, elke cursus besteedde er aandacht aan. Ik heb me nooit actief gemengd in deze discussie, heb nooit de neiging gehad om iemand te overtuigen van het één of het ander. Maar ik bekapte steeds meer en besloeg steeds minder. Ik begon mijn klanten te vragen of ze die ijzers wel echt nodig vonden. Steeds vaker vroegen klanten, oude en nieuwe: "Kan mijn paard zonder ijzers?" Mijn antwoord kon alleen maar zijn: "Nou, daar komen we vanzelf achter als we het proberen". Het lukte bijna altijd. De kwaliteit van de hoeven verbeterde snel. Na een periode van gewenning en herstel liepen bijna alle paarden beter, ze waren minder onzeker in hun beweging en ze vertoonden minder problematisch gedrag als ik ze behandelde. In bijna alle gevallen... bij een enkel paard lukte het niet, het herstel kwam niet, of niet snel genoeg en de mens verloor zijn geduld en zijn vertrouwen.

Ik heb zeven jaar ervaring opgedaan met paarden, met bekappen en beslaan. Ik heb de voor- en nadelen van hoefijzers ervaren, heb nooit iemand willen overtuigen, behalve mezelf en ik kan nu niet anders dan naar die overtuiging handelen. Als ik vind dat de nadelen van hoefijzers groter zijn dan de voordelen, moet ik daar de consequenties van aanvaarden. Daarom ben ik in 2015 gestopt met het beslaan van paarden: ik gebruik geen hoefijzers meer.

 | Hoefsmederij Erdbrink | Oostmeerlaan 50 | 2652 AD Berkel & Rodenrijs | Email erik@hoefsmederijerdbrink.nl |

 

 

 

File under hoefschoenen, hoefsmid, hoefsmederij, Rotterdam en omgeving